REGAS · Catàleg corporatiu de producte

REGAS · Catàleg corporatiu de producte

REGÁS CERAMICAS SIR CATÀLEG DE PRODUCTE 2018 Elaboració de la publicació de REGÁS CERAMICAS SIR. Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.Catàleg corporatiu de 76 pàgines, format A4.Organització de dades i informacions.Coordinació de la generació...
REGAS · Ceramic Containers for the industry

REGAS · Ceramic Containers for the industry

REGÁS CERAMICAS SIR CATÀLEG CERAMIC CONTAINERS 2018 Elaboració de la publicació de REGÁS CERAMIC CONTAINERS. Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.Catàleg corporatiu de 20 pàgines, format A4.Organització de dades i informacions.Coordinació de...
CAVIP · Catàleg producte 2018

CAVIP · Catàleg producte 2018

BASTONS CAVIP CATÀLEG DE PRODUCTE 2018 Elaboració de la publicació de BASTONS CAVIP. Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.Catàleg corporatiu de 44 pàgines, format A4.Organització de dades i informacions. Maquetació a dos idiomes de la...
GRUP GESTIÓ · Revista corporativa

GRUP GESTIÓ · Revista corporativa

GRUP GESTIÓ REVISTA CORPORATIVA TRIMESTRAL Elaboració de la publicació de GRUP GESTIÓ. Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.Revista informativa de 8 pàgines, format A4.Organització de dades i informacions. Generació...
CAVIP · Catàleg productes 2015

CAVIP · Catàleg productes 2015

BASTONS CAVIP CATÀLEG DE PRODUCTE 2015 Elaboració de la publicació de BASTONS CAVIP. Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.Catàleg corporatiu de 40 pàgines, format A4.Organització de dades i informacions. Maquetació a dos idiomes de la...