GRUP GESTIÓ

REVISTA CORPORATIVA

TRIMESTRAL

Elaboració de la publicació de GRUP GESTIÓ. Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.
Revista informativa de 8 pàgines, format A4.
Organització de dades i informacions. Generació infografies.
www.gestiogirona.com