BASTONS CAVIP

CATÀLEG DE PRODUCTE

2015

Elaboració de la publicació de BASTONS CAVIP. Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.
Catàleg corporatiu de 40 pàgines, format A4.
Organització de dades i informacions. Maquetació a dos idiomes de la publicació.
Retoc de les fotografies de producte.