REGÁS CERAMICAS SIR

CATÀLEG DE PRODUCTE

2018

Elaboració de la publicació de REGÁS CERAMICAS SIR. Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.
Catàleg corporatiu de 76 pàgines, format A4.
Organització de dades i informacions.
Coordinació de la generació de les fotografies de producte com de bodegons.