OKM QUÍMICA ORTOPÈDICA

CATÀLEGS DE LÍNIES DE PRODUCTE

2018

Elaboració de les publicacions d’OKM. Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.
Definició de línia gràfica corporativa dels catàlegs.
Catàlegs corporatius de 32 i 20 pàgines, format A4.
Organització de dades i informacions.