CAMBRA DE COMERÇ GIRONA

PUBLICACIÓ PROJECTE LA SELWA

2009

Elaboració de la publicació de la CAMBRA DE COMERÇ de GIRONA per la gestió responsable de l’aigua als sectors econòmics amb fitxes de casos pràctics a la província de Girona.
Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.
Publicació de 96 pàgines, format A5.