AVANINSOLES

CATÀLEG DE PRODUCTE

2015

Elaboració del catàleg de presentació de marca i producte AVANINSOLES.
Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.
Catàleg corporatiu de 56 pàgines, format A4.
Generació de les infografies i iconografies pels productes.
Coordinació de la generació de les fotografies de producte i dels 3D de les plantilles.