MUSEU HISTÒRIA DE LA CIUTAT

DOSSIER PROJECTE

2008

Elaboració del dossier pel PROJECTE ANTIAERI DE GIRONA, pel Museu d’Història de la Ciutat.
Disseny, maquetació i lliurament d’art final a impremta.
Publicació de 8 pàgines, format A4.
Generació de les infografies. Organització de dades i informacions.